Skip to main content

Language

This workshop will be given in Swedish, but future versions of the workshop will be given in English.

Beskrivning

ENCCS med RISE erbjuder en halvdags-utbildning i AI som verktyg för förändring. Tanken är att du som deltagare skall få en förståelse för vad AI är, vilka sorters problem som kan lösas med teknikerna och hur de kan användas inom en organisation.

Vi kommer att ge en överblick över hur man går tillväga för att använda teknikerna och vilka processerna man går igenom när man tillämpar AI för att lösa problem. Vi kommer också belysa vilka begräsningar teknikerna har, och ge exempel på när de inte är lämpliga. Upplägg: 3 timmars föreläsning uppdelade i 3 pass. Utbildningen kommer att ledas av Erik Ylipääoch Jeanette Nilsson från RISE.

Förkunskapskrav

Inga.

Agenda och Registrering

Följ nedanstående länk
https://enccs.se/events/2021/09/ai-as-a-tool-for-change-swedish