Engagera och aktivera studenter med inspiration från konferenser: examination genom posterpresentation

Abstract

Year: 
2014
Journal: 
LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens : 8:e Pedagogiska inspirationskonferensen
Authors (order might differ from publication):