Engagera och aktivera studenter med inspiration från konferenser : examination genom poster-presentation

Abstract

Year: 
2014
Journal: 
Proceedings 2014, 8:e Pedagogiska inspirationskonferensen 17 december 2014
Authors (order might differ from publication):